Timer van 60 seconden

<h1>Timer van 60 seconden</h1>
<script language="Javascript">

var tijd = 60;
var teller = setInterval(function()
{
  if(tijd <= 0){
    clearInterval(teller);
  }
  if(tijd == 0)
  {
  alert("Game over!");
  }
// progresbas en tijd in een hiddenfield.
  document.getElementById("status").value = 60 - tijd;
  document.getElementById("tijd").value = 60 - tijd;
  tijd -= 1; }, 1000);
  
</script>

<form method="post">
<progress value="0" max="60" id="status"></progress>
<input type="hidden" id="tijd" name="tijd">
<input type="submit" id="knop" value="Klaar!">

</form>

<?
if(isset($_POST['tijd']))
{
$tijd $_POST['tijd'];
// 60 seconden min de tijd is de score.
$score 60 $tijd;

echo 
"De score is: $score ";
echo 
"je hebt er $tijd seconden over gedaan.";

// deze waarden kun je met een INSERT in de database zetten.
}

//bron weergeven
show_source(__FILE__); 

?>