Figure en figcaption tag

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Per 1 augustus 2016 verzorgen wij onder deze naam ons technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Om jou nog beter technisch onderwijs te bieden dat aansluit op de behoeften op de arbeidsmarkt. Daarin werken we nauw samen met het bedrijfsleven.

TCR
Afbeelding.1 - Logo van het Techniek College Rotterdam.

Note: De figure tag werkt niet in Internet Explorer 8 en eerdere versies.